Fotogaléria

Vianoce 2023

Príprava na vianočné sviatky začala v našom zariadení už začiatkom decembra. Aj nás navštívil sv. Mikuláš, ktorý so sebou okrem balíčkov priniesol dobrú náladu. Naši klienti mu zarecitovali básničky, pesničky a za to dostali sladkú odmenu.

Po Mikulášovi sme začali pomaličky pripravovať sladké a slané dobroty k štedrovečernému stolu. Spolu sme si vyzdobili vianočný stromček a celý domov.

Tesne pred Vianocami nás navštívili deti z materskej školy Krásna Ves. Spolu s pani riaditeľkou a pani učiteľkou mali pre našich starkých pripravený nádherný program. Previedli nás dávnymi vianočnými zvykmi od sv. Kataríny až do Vianoc. Po programe našim seniorom urobili radosť krabičky z projektu " Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok", ktoré nám i tento rok darovala pani PhDr. Erika Slamková.

Vianoce boli aj u nás plné pohody a lásky. 

Október - mesiac úcty k starším 2023

"Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.

Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,

podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov,

keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov,

keď aj on bol mladý.

Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."

Október je mesiac, ktorý patrí seniorom. Mal by byť pre nás všetkých pripomienkou ako si uctiť starších ľudí v našom okolí.

Úcta k starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života. Seniori si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám mladším.

Prejavujme úctu seniorom, pretože nám ešte vždy majú čo dať. Človek sa učí celý život a najlepším učiteľom sú jeho rodičia, či starí rodičia.

Prajeme si, aby sme k našej "striebornej generácii" mali úctu po celý rok.

V našom zariadení sme tento mesiac začali príjemným posedením spojeným s varením kotlíkového gulášu, dobrej hudbe hudbe a peknej piesni. Pochutili sme si nielen na výbornom guláši, ktorý nám navarila naša opatrovateľka Gabika, ale aj na koláčoch a sladkostiach.

Všetkým našim prijímateľom prajeme pevné zdravie, bystrú myseľ, úsmev na tvári, radosť zo života a aby ich ďalšie roky sprevádzala láska, úcta, pozornosť a vďačnosť nás všetkých.


                                                                       Vianoce 2022


                                  Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 2022

Naše CSS Podhorie Krásna Ves dnes 15.12.2022 privítalo žiakov zo ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou, ktorí mali krásne vianočné vystúpenie a následne našim babičkám a dedkom odovzdali krabice plne lásky z projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? .Tieto krabičky nám s láskou venovala koordinátorka Erika Slamková, za čo jej zo ďakujeme! Bol to krásny zážitok pre nás všetkých!