KontaktyCSS Podhorie n.o.

Krásna Ves 95
956 53

IČO: 36119512

Štatutárny zástupca - riaditeľ

Ing. Jozef Bučko

Telefón: +421 910 942 959

              +421 387669244
Email:  riaditel@csspodhorie.sk

           centrum.podhorie@gmail.com

Sociálna pracovníčka

Mgr. Martina Pavlisová

Telefón: +421 914 140 959
Email: socialna@csspodhorie.sk

Hlavná sestra

Ľubica Dovičinová

Telefón: +421 911 942 959
Email: hlavnasestra@csspodhorie.sk


Účtovníčka

Martina Mikušová

Telefón: +421 387669244
Email: ekonomka@csspodhorie.sk