Návštevné hodiny zariadenia CSS Podhorie n.o. Krásna Ves

Vážení príbuzní a priatelia prijímateľov sociálnych služieb, nami odporúčané návštevné hodiny pre plynulú organizáciu práce v zariadení sú:

Denne, okrem času vydávania stravy a to:

Raňajky: 7:00 - 8:30

Obed: 11:00 - 12:30

Večera: 16:00 - 17:30

Z dôvodu organizácie práce zdravotníckeho personálu prosíme návštevy, aby sa naďalej nahlasovali na návštevu na t.č.

0911 942 959 alebo na t.č. 0914 140 959. Objednanie min. jeden deň vopred.

Ďakujeme.

Ing. Jozef Bučko

riaditeľ CSS Podhorie n.o. Krásna Ves