Cenník služieb

Na základe rozhodnutia Správnej rady Centra sociálnej starostlivosti Podhorie n.o. sú úhrady za poskytovanie sociálnych služieb od 1.1.2024 nasledovné:

Zariadenie pre seniorov : 650€/mesiac

Špecializované zariadenie: 550€/mesiac


Ekonomicky oprávnené náklady Centra sociálnej starostlivosti Podhorie n.o. za rok 2023: